Phim Thần Thoại

Kẻ Bất Tử
PĐ: 8/8
Kẻ Bất Tử

Immortals (Yasamayanlar)

Tế Công
TM: 20/20
Tế Công

The Legend of Master Chai

Hổ Tướng Tùy Đường
TM: 40/40
Hổ Tướng Tùy Đường

Sui Tang Ying Xiong Zhuan

Họa Bì 2
Bản ĐẹpVietSub+Thuyết Minh
Họa Bì 2

Painted Skin: The Resurrection

Tân Phong Thần Bảng 2
TM: 80/80
Tân Phong Thần Bảng 2

The Investiture Of The Gods 2

Tân Phong Thần Bảng
TM: 75/75
Tân Phong Thần Bảng

The Investiture Of The Gods