Phim Hành Động

Xác Sống Phần 10
PĐ: Tập 14
Xác Sống Phần 10

The Walking Dead Season 10

Điều Cơ Bản
PĐ: 24/24
Điều Cơ Bản

Elementary Season 1

Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 7
PĐ: 22/22
Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 7

The Vampire Diaries Season 7

Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 5
PĐ: 22/22
Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 5

The Vampire Diaries Season 5

Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 4
PĐ: 23/23
Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 4

The Vampire Diaries Season 4

Tia Chớp Đen Phần 3
PĐ: 16/16
Tia Chớp Đen Phần 3

Black Lightning Season 3

Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 3
PĐ: 22/22
Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 3

The Vampire Diaries Season 3

Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 2
PĐ: 22/22
Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 2

The Vampire Diaries Season 2

Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 1
PĐ: 22/22
Nhật Ký Ma Cà Rồng Phần 1

The Vampire Diaries Season 1

Đàm Hoa Mộng
TM: 43/43
Đàm Hoa Mộng

Epiphyllum Dream

Spartacus 2: Báo Thù
PĐ: 10/10
Spartacus 2: Báo Thù

Spartacus 2: Vengeance

Spartacus: Máu Và Cát
PĐ: 13/13
Spartacus: Máu Và Cát

Spartacus: Blood And Sand