Phim Chiến Tranh

Đàm Hoa Mộng
TM: 43/43
Đàm Hoa Mộng

Epiphyllum Dream

Biệt Ly
TM: 28/28
Biệt Ly

Waen Thonglueang

Tam Quốc Diễn Nghĩa
TM: 84/84
Tam Quốc Diễn Nghĩa

A Romance Of Three Kingdoms

Quân Sư Liên Minh
TM: 42/42
Quân Sư Liên Minh

The Advisors Alliance