Phim Trung Quốc

Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu
PĐ: 52/52TM: 52/52
Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu

Hai Tang's Rouge Shines Through in the Rain

Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm
TM: 37/37
Thuở Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm

Once Upon a Time in Lingjian Mountain

Cung tỏa lưu ly 2
PĐ: 12/12
Cung tỏa lưu ly 2

Crazy for Palace II: Love Conquers All

Cung Tỏa Lưu Ly
PĐ: 09/09
Cung Tỏa Lưu Ly

Điên Cuồng Vì Cung

Bác Sĩ Nhi Khoa
PĐ: 42/42
Bác Sĩ Nhi Khoa

Children's Hospital Pediatrician

Vệ Tử Phu
PĐ: 47/47
Vệ Tử Phu

The Virtuous Queen of Han