Phim Hồng Kông

Thế Giới Kỳ Ảo
TM: 19/19
Thế Giới Kỳ Ảo

The Zone Or Fantasy Trend

Giải Quyết Sư
TM: 30/30
Giải Quyết Sư

The Man Who Kills Troubles

Nhân Quỷ Hồ Ly Tinh
TM: 20/20
Nhân Quỷ Hồ Ly Tinh

The Man The Ghost and The Fox