Xác Sống Phần 10
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Xác Sống Phần 10

The Walking Dead Season 10 ()

(25 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Xác Sống Phần 10 (The Walking Dead Season 10) : Nhóm ở Oceanside tiếp tục huấn luyện trong trường hợp Whisperers trở lại; Căng thẳng rất cao khi các anh hùng đấu tranh để giữ vững quan niệm về nền văn minh của họ. Nguồn gốc của Alpha và Beta được tiết lộ; Alpha cố gắng tăng cường Lydia khi họ chuẩn bị đi bộ với người chết; Những người thì thầm tạo ra bầy đàn của họ.

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan
Xác Sống Đáng Sợ Phần 4
PĐ: 16/16
Xác Sống Đáng Sợ Phần 4

Fear the Walking Dead Season 4

Xác Sống Phần 9
PĐ: 16/16
Xác Sống Phần 9

The Walking Dead Season 9

Xác Sống Phần 8
PĐ: 16/16
Xác Sống Phần 8

The Walking Dead Season 8

Xác Sống Đáng Sợ Phần 2
PĐ: 15/15
Xác Sống Đáng Sợ Phần 2

Fear the Walking Dead Season 2

Xác Sống Đáng Sợ Phần 1
PĐ: 06/06
Xác Sống Đáng Sợ Phần 1

Fear the Walking Dead Season 1

Xác Sống Phần 6
PĐ: 16/16
Xác Sống Phần 6

The Walking Dead Season 6

Xác Sống Phần 3
PĐ: 16/16
Xác Sống Phần 3

The Walking Dead Season 3