Tay Hái Được Sao Trời
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Tay Hái Được Sao Trời

Love & The Emperor (2020)

(3 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Phim kể về Lịch Hạ, một nhân viên photoshop của công ty game, bởi vì một lần trùng hợp liền trở thành người chơi thử trong game mới phát triển của công ty. Nhưng bởi vì game bị BUG (lỗi) nên không có cách nào thoát ra. Bắt đầu trải qua con đường lội ngược dòng của cung nữ đổ bô xí, nàng cùng thiên tử Dương Mặc tương ái tương sát, treo đánh công chúa phương bắc Tùng Nguyệt Anh cùng các cường địch. Sau cùng mới biết, cách duy nhất để thoát game chính là cái chết của “người nam chính yêu thương”…

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan