Spartacus 3: Cuộc Chiến Bóng Tối
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Spartacus 3: Cuộc Chiến Bóng Tối

Spartacus Season 3: War Of The Damned (2013)

(5 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Đã gần một năm sau khi cuộc nổi dậy bắt đầu nô lệ. Spartacus và những người theo ông đánh bại nhiều đội quân La Mã trong việc tìm kiếm của họ để "làm Rome Tremble." Spartacus nói với Crixus, Agron, và Gannicus rằng họ cần phải tìm một thành phố cho người đi theo họ như là cơ sở của họ hoạt động. Trong khi đó, Thượng viện đặt Marcus Licinius Crassus chịu trách nhiệm về việc tạo ra một đội quân La Mã mới có nhiệm vụ đánh bại Spartacus. Spartacus và những người theo ông nắm quyền kiểm soát thành phố. Mặc dù một số quân nổi dậy muốn tàn sát dân, Spartacus thay vì đưa họ làm tù binh. Trong khi đó, Julius Caesar cũng được đặt trong lệnh của quân đội Crassus, gây ra xung đột với con trai Crassus, Tiberius. Đó là tiết lộ rằng Crassus và Caesar đã đưa ra một đội quân lớn với hàng ngàn chiến binh La Mã chuẩn bị để chiến đấu chống lại quân nổi dậy.

Spartacus 3: Cuộc Chiến Bóng Tối - Images 1

Spartacus 3: Cuộc Chiến Bóng Tối - Images 2

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan