Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm

Nirvana in Fire 2: The Wind Blows in Chang Lin (2017)

(3 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm, Nirvana in Fire 2: The Wind Blows in Chang Lin kể về 2 nhân vật Tiêu Bình Chương và Tiêu Bình Tinh, con trai của Trường Lâm Vương Tiêu Đình Sinh - đệ tử của Mai Trường Tô, tướng quân thống lĩnh quân đội Đại Lương. Cũng rơi vào tình cảnh như Xích Diễm quân, Trường Lâm quân bị gian thần hãm hại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Sau khi huynh trưởng Tiêu Bình Chương bị đầu độc, Tiêu Bình Tinh đứng lên kế nghiệp, đồng thời nỗ lực rửa mối hàm oan và chứng minh lòng trung thành của Trường Lâm quân với Lương đế.

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan