Không Một Ai Biết
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Không Một Ai Biết

Nobody Knows (2020)

(2 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Cha Young Jin là một thám tử. Cô đã mất bạn mình 19 năm trước vì một kẻ giết người hàng loạt. Cha Young Jin vẫn mang mặc cảm tội lỗi và chấn thương về cái chết của bạn mình. Vụ án giết người hàng loạt sau đó bắt đầu lại sau 19 năm. Cha Young Jin đuổi theo kẻ giết người.

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan