Cuộc Săn Lùng
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Cuộc Săn Lùng

The Hunt (2020)

(4 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Mười hai người lạ thức dậy trong một khoảng trống. Họ không biết họ đang ở đâu, hoặc họ đến đó bằng cách nào. Họ không biết rằng họ đã được chọn - cho một mục đích rất cụ thể - Cuộc săn lùng.

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan