Chuyện Đời Bác Sĩ
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem

Chuyện Đời Bác Sĩ

Hospital Playlist (2020)

(1 Voted)
Diễn Viên
Nội Dung Phim

Một bộ phim mô tả những câu chuyện về những người trải qua những ngày tưởng chừng như bình thường nhưng thực sự đặc biệt, tại bệnh viện, một nơi được gọi là thế giới vi mô - nơi ai đó được sinh ra và cuộc sống của ai đó gặp kết thúc. Năm bác sĩ là bạn bè lâu năm của 20 năm bắt đầu học đại học năm 1999 trong cùng một trường y, và bây giờ họ là đồng nghiệp trong cùng một bệnh viện. Bộ phim cũng sẽ đề cập đến một câu chuyện về một ban nhạc được thành lập bởi nhóm các bác sĩ.

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan