Bảy Viên Ngọc Rồng: Hành Tinh Hắc Ám
PHIM CHỈ CHIẾU Ở VIỆT NAM
Nhấn chữ Việt Nam tám lần để xem
(8 Voted)
Nội Dung Phim

Bảy Viên Ngọc Rồng: Hành Tinh Hắc Ám đây là câu chuyện tiếp diễn của phần Super sau khi hồi sinh tất cả vũ trụ bị tiêu diệt thì có tận 18 vũ trụ và Goku sẽ phản chiến đấu với chính người saya đã tạo ra bản năng vô cực.

Từ khóa
Bình Luận
Phim Liên Quan