Phim Năm 2017

Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm
PĐ: 50/50TM: 50/50
Lang Nha Bảng 2: Phong Khởi Trường Lâm

Nirvana in Fire 2: The Wind Blows in Chang Lin

Gã Trùm Phần 3
PĐ: 10/10
Gã Trùm Phần 3

Better Call Saul Season 3

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song
PĐ: 56/56
Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song

Legend of Heavenly Tear: Phoenix Warriors